ENGLISH    BLOG    HOME    

     scandinavian Eco-management systems

 
   
                        
         
         
           
    BÆREDYGTIG MILJØLEDELSE
 
  KURSETS FORMÅL        Kurset i Bæredygtig Miljøledelse tager sit udgangspunkt i design af et ledelsessystem, hvis
        formål er at levere data og informationer om bæredygtighed i en organisation, og hvordan 
      man kan bruge denne information til at træffe beslutninger og monitere på alle niveauer i  
      virksomheden. 
 
KURSETS INDHOLD         Kursets indhold er inddelt i 3 sektioner:
   
      >> Miljøledelse efter internationale standarder og retningslinjer 
            Her gives et overblik over de miljøstandarder, der findes i dag med specielt fokus på
            ISO's miljøledelsesstandarder og der arbejdes med at konkretisere dette system i en 
            praktisk sammenhæng 
      >> Miljøøkonomistyring som en del af ledelsessystemet 
            Sammenkoblingen af miljø- og økonomistyringssiden burde være en obligatorisk del 
            af ethvert miljøledelsessystem, men er det ikke i dag. Her fokuseres på hvordan man 
            får skabt  koblingen mellem de miljømæssige og de økonomiske informationer.
      >> Fra miljøledelse til bæredygtig miljøledelse
            Alle miljøstandarder er rammesystemer, som skal udfyldes af den enkelte virksomhed.
            Der vil derfor også være mange forskellige måder at håndtere miljøsiden på indenfor 
            det samme miljøledelsessystem. Vi ser på hvordan man tilrettelægger et miljøledelses- 
            system, hvor bæredygtighed er grundlaget for systemets udformning. 
 
       På kurset arbejdes der med de fleste af de værktøjer, der anvendes i et moderne miljø- 
       ledelsessystem og der anvendes en række praktiske cases på problematikker i forbindelse
       med implementering af systemerne. Hertil kommer at deltagerne som afslutning på kurset
       skal udvikle en implementeringsplan for et miljøledelsessystem i egen organisation. Denne 
       plan skal fremlægges blandt de øvrige deltagere og vil herefter være genstand for en
       indgående diskussion af ideer, metoder og værktøjer. 
 
KURSUSLÆNGDE          Kurset strækker sig over 21 dage, fordelt på 6 perioder af 3 dage hver og 3 perioder a 1 dag.
   
KURSUSSTED          Kurset foregår på Skarrildhus i Midtjylland 
   
TIDSPUNKT          Kurset i miljøledelse foregår på følgende tidspunkter (alle med start kl. 09.00)
   
       Kursus 1 :   02. - 04. april 2012
       Kursus 2 :   16. - 18. april 2012
       Kursus 3 :   07. - 09. maj 2012
       Kursus 4 :   14. - 16. maj 2012 
       Kursus 5 :   28. - 30. maj 2012
       Kursus 6 :   04. - 06. juni 2012 
       Kursus 7 :   11. juni 2012
       Kursus 8 :   18. juni 2012 
       Kursus 9 :   25. juni 2012 
 
KURSUSLEDELSE          Lars Vedsø, sES 
   
TILMELDING          Tilmelding til kurset i Bæredygtig Miljøledelse kan ske her... Hent kursusprogrammet her...
   
PRIS          DKK 59.500,- (excl. moms)
         I prisen er indeholdt kursusafgift, udleveret materiale, overnatning i enkeltværelse, 
       måltider og kaffe/the/vand under kurset.
 
       Der skal herudover beregnes omkostninger til køb af bøger (på engelsk og dansk) 
       Beløbet andrager ca. DKK 3.000,- 
   
               
                   sEs, Kirkegade 3, DK-8881 Thorsø  ::  info@s-e-s.dk  :: Tlf 97 20 88 28 / 21 80 64 88
 

Produktion > ecoDsign < Layout