ENGLISH    BLOG    HOME    

     scandinavian Eco-management systems

 
   
                        
         
         
           
    WASTE MANAGEMENT OG ØKONOMISTYRINGEN
 
  KURSETS FORMÅL         Affald er i dag ikke et spildprodukt, men en vigtig ressource og dette kursus giver et 
       overblik over procedurer og værktøjer til at styre affaldsmængder med økonomiske 
       størrelser. Gennem kurset bliver deltagerne i stand til økonomisk at måle, styre og
       planlægge affaldsmængder og igangsætte prioriterede og forebyggende indsatser.
 
KURSETS INDHOLD          Kursets fokuspunkt ligger på at give et overblik over metoder mht. økonomiske værktøjer
       der kan anvendes ved affaldsgenerering, transportering og bortskaffelse/genanvendelse:
      
      - direkte og indirekte omkostninger ved affald og affaldstyper
      - indtægter ved affald
      - genanvendelse af affald (kalkulationsmodeller)
      - miljøomkostninger og affald
      - fastsættelse af resultatmålestokke og -mål på affaldsområdet
      - sammenhængende affaldssystemer
      - eksternalitetsomkostninger ved affald
      - beregning af afgifter og gebyrer m.v.
      - holdningsbearbejdning i organisationen mht. affald
      - "Cradle-to-cradle" perspektiver
      - Resultatmålestokke - affald  
 
KURSUSLÆNGDE          Kurset strækker sig over 2 dage, start kl. 09.00
   
KURSUSSTED          Kurset foregår på Skarrildhus i Midtjylland 
   
TIDSPUNKT          Kurset i Waste Management afholdes mandag 09. - 10. april 2012
   
KURSUSLEDELSE          Lars Vedsø, sES 
   
TILMELDING          Tilmelding til kurset i Waste Management kan ske her... Hent kursusprogrammet her...
   
PRIS          DKK 7.200,- (excl. moms)
         I prisen er indeholdt kursusafgift, udleveret materiale, overnatning i enkeltværelse, 
       måltider og kaffe/the/vand under kurset.
 
       Der skal herudover beregnes omkostninger til køb af bøger (på engelsk og dansk) 
       Beløbet andrager ca. DKK 900,- 
   
               
       sEs, Frisholtvej 76 A, DK-8850 Bjerringbro  ::  info@s-e-s.dk  :: Tlf (+45) 21 80 64 88