ENGLISH    BLOG    HOME    

     scandinavian Eco-management systems

 
   
                        
         
         
           
    LIVSCYKLUSLEDELSE
 
  KURSETS FORMÅL        Kurset i Livscykledelse sigter på at give deltagerne en dybtgående viden om livscyklus-
        værktøjer - dels på miljøsiden (LCA), dels på økonomisiden (LCC), og hvordan man 
      kan anvende disse to typer i sammenhæng. Kurset har endvidere til formål at skitsere
      implementering af hele eller dele af analysen i en konkret sammenhæng. 
 
KURSETS INDHOLD         Kurset i Livscyklusledelse ser på alle faser i et produkt eller en ydelses samlede 
        livsforløb, dvs. "fra-vugge-til-vugge" og de konsekvenser der opstår af miljømæssig,
      ressourcemæssig og økonomisk art og hvordan disse informationer kan anvendes:
 
      - LCA frameworks og standarder
      - metoder til vurdering af miljø- og ressourcepåvirkninger mv. 
      - definition af formål og grænser for analysen
      - anvendelse i R&D, logistik, produktudvikling m.v.
      - software til LCA (PRÉ-Simapro) 
      - LCC modeller 
      - anvendelse af diskonteringssatser 
      - fastlæggelse af formål og grænser for analysen 
      - sammenkobling af de to modeller 
      - implemetering af LCA/LCC i en organisation 
      - "hands-on" i egen virksomhed 
      - begrænsninger og muligheder - LCA/LCC 
 
KURSUSLÆNGDE          Kurset strækker sig over 6 dage, fordelt på 3 perioder af 2 dage
   
KURSUSSTED          Kurset foregår på Skarrildhus i Midtjylland 
   
TIDSPUNKTER          Kurset i Livscyklusledelse foregår på følgende tidspunkter (alle med start kl. 09.00)
   
       Kursus 1 :   Mandag 20. - 21. august 2012
       Kursus 2 :   Mandag 10. - 11. september 2012
       Kursus 3 :   Mandag 24. - 25. september 2012
 
KURSUSLEDELSE          Lars Vedsø, sES 
   
TILMELDING          Tilmelding til kurset i Livscyklusledelse kan ske her... Hent kursusprogrammet her...
   
PRIS          DKK 21.600,- (excl. moms)
         I prisen er indeholdt kursusafgift, udleveret materiale, 3 x overnatning i enkeltværelse, 
       måltider og kaffe/the/vand under kurset.
 
       Der skal herudover beregnes omkostninger til køb af bøger (på engelsk og dansk) 
       Beløbet andrager ca. DKK 1.500,- 
   
               
                   sEs, Kirkegade 3, DK-8881 Thorsø  ::  info@s-e-s.dk  :: Tlf 97 20 88 28 / 21 80 64 88
 

Produktion > ecoDsign < Layout