ENGLISH    BLOG    HOME    

     scandinavian Eco-management systems

 
   
                        
         
         
           
    MILJØRAPPORTERING
 
  KURSETS FORMÅL       Miljørapportering, i form af grønne regnskaber eller selvstændige eksterne rapporter, er
     vigtig for at informere og styrke dialogen omkring virksomhedens miljøarbejde overfor både 
     interne og eksterne interessenter. Kurset vil give både overblik og redskaber til at gennemføre 
     bæredygtig miljørapportering gennem forskellige medier. 
 
KURSETS INDHOLD        På kurset vil der blive givet en grundig redegørelse for de danske og internationale vejledninger
       der foreligger på området miljørapportering, ligesom kurset vil give et overblik over best-practice 
     på området. Der vil samtidig blive videregivet en model, der viser hvordan man - udfra mere
     bæredygtige kriterier kan opbygge et miljørapporteringssystem til internt og eksternt brug :
 
     - de danske og internationale bestemmelser vedr. miljørapportering m.v. (ÅRL, GRI, FN mf.)
     - Best Practice internationalt og i Danmark
     - intern rapportering af miljøinformationer - medier, mængder, form mv.
     - ekstern rapportering af miljøinformationer - finansmarkeder, borgere, kunder mv.
     - identifikation og validering af miljødata 
     - anvendelse af miljøomkostninger i rapporteringen
     - bæredygtighed og miljørapportering 
     - vurdering af informationsøkonomien
     - specielt om anvendelsen af internet og iPhones i miljørapporteringen
     - opbygning af systemer til indsamling af miljødata
     - anvendelse af miljøinformationer ved investeringsbeslutninger, produktsortiment mv.
     - miljøinformationer i bestyrelsen 
     - informationskriterier ved rapportering af miljøinformation eksternt og internt 
     - miljørapportering som en del af CSR 
     - etablering af udvalgte processer mht. miljørapporteringen i egen virksomhed 
 
KURSUSLÆNGDE        Kurset spænder over 2 gange 2 dage 
   
KURSUSSTED        kurset foregår på Skarrildhus i Midtjylland 
   
TIDSPUNKTER        Kurset er planlagt til at foregå (begge med start kl. 09.00):
   
     Kursus 1 :  Mandag 05. - 06. marts 2012
     Kursus 2 :  Mandag 19. - 20. marts 2012
 
KURSUSLEDELSE        Lars Vedsø, sES 
   
TILMELDING        Tilmelding til kurset i Miljørapportering kan ske her... Hent kursusprogrammet her...
   
PRIS        DKK 14.900,- (excl. moms)
       I prisen er indeholdt kursusafgift, udleveret materiale, 2 x overnatning i enkeltværelse, 
     måltider og kaffe/the/vand under kurset.
 
     Der skal herudover beregnes omkostninger til køb af bøger (på engelsk og dansk) 
     Beløbet andrager ca. DKK 2.000,- 
   
               
                   sEs, Frisholtvej 76 A, DK-8850 Bjerringbro  ::  info@s-e-s.dk  :: (+45) 21 80 64 88 :: info@s-e-s.dk