ENGLISH    BLOG    HOME    

     scandinavian Eco-management systems

 
   
                        
         
         
           
    MILJØØKONOMISTYRING II
 
  KURSETS FORMÅL        På dette kursus behandles dybtgående de muligheder og problemer, der eksisterer ved 
      at arbejde med miljøøkonomistyring, hvor deltagerne sættes i stand til selvstændigt at 
      varetage opbygning af et system, der sigter på en bæredygtig understøttelse af miljøarbejdet 
      gennem anvendelse af økonomiske informationer. Miljøøkonomistyring I er en god forudsætning! 
 
KURSETS INDHOLD         Kurset gennemgår de ideer og værktøjer der eksisterer indenfor miljøøkonomistyringen på  
      et vdieregående niveau. herunder : 
 
      - sEs's miljøøkonomistyrings model og værktøjerne bag 
      - værdisætningsmodeller indenfor miljøøkonomien (makro-plan) 
      - transformering af miljøøkonomimodeller til virksomhedsniveau 
      - eksternaliteter mht ressourcer, miljø, arbejdsmiljø m.v. 
      - opbygning af informationssystemer til håndtering af bæredygtig miljøøkonomi information 
      - cost/benefit modeller 
      - inddragelse af usikkerhed og risiko 
      - internationale frameworks for miljøøkonomistyring (incl. EPA/Tellus og FN) 
      - ecological footprint i økonomisk forstand 
      - miljøforpligtelser og miljøomkostninger i den eksterne rapportering 
      - miljøøkonomisk vurdering af drift og investeringer
      - miljøomkostninger - klima, biodiversitet, ressourceforbrug m.m.
 
 
KURSUSLÆNGDE          Kurset strækker sig over 4 dage, fordelt på 2 perioder af 2 dage
   
KURSUSSTED          Kurset foregår på Skarrildhus i Midtjylland 
   
TIDSPUNKTER          Kurset i Miljøøkonomistyring II foregår på følgende tidspunkter (alle med start kl. 09.00):
   
       Kursus 1 :   18. - 19. juni 2012
       Kursus 2 :   25. - 26. juni 2012
 
KURSUSLEDELSE          Lars Vedsø, sES 
   
TILMELDING          Tilmelding til kurset i Miljøøkonomistyring II kan ske her... Hent kursusprogrammet her...
   
PRIS          DKK 14.900,- (excl. moms)
         I prisen er indeholdt kursusafgift, udleveret materiale, overnatning i enkeltværelse, 
       måltider og kaffe/the/vand under kurset.
 
       Der skal herudover beregnes omkostninger til køb af bøger (på engelsk og dansk) 
       Beløbet andrager ca. DKK 700,- 
 
ANDET          Dette kursus kan også skræddersyes til din organisation - ring til Lars Vedsø for at 
         høre nærmere... 
 
               
          sEs, Frisholtvej 76 A, DK-8850 Bjerringbro  ::  info@s-e-s.dk  :: Tlf (+45) 21 80 64 88