ENGLISH    BLOG    HOME    

     scandinavian Eco-management systems

 
   
                        
         
         
           
    MILJØOMKOSTNINGER
 
  KURSETS FORMÅL        Kursets formål er at stille en model og værktøjer til rådighed for de virksomheder der 
      ønsker at arbejde med miljøomkostninger som et informationsgrundlag for at træffe 
      beslutninger og monitere og kommunikere disse beslutninger og monitering eksternt og
      internt. 
 
KURSETS INDHOLD         Kurset fokuserer på definition, værktøjer og anvendelse af miljøomkostninger, dvs.
      omkostninger som følger af virksomhedens aktiviteter, hvad enten de registreres eller ej:
 
      - miljøomkostninger - definition og fastlæggelse af begrebsindholdet
      - praktisk opgørelse af virksomhedens miljøomkostninger 
      - interne (private) og eksternaliserede (eksterne) omkostninger
      - praktiske cases på anvendelse af miljøomkostninger
      - miljøomkostninger mht. energi, arbejdsmiljø, klima, produktion, transport mv. 
      - miljøomkostninger og deres anvendelse i ledelsessammenhæng
      - internationale frameworks for at arbejde med miljøomkostninger
      - eksternalitetsomkostninger som en del af miljøomkostningerne
      - specielt om arbejdsmiljøomkostninger 
      - ekstern rapportering af miljøomkostninger og - forpligtelser
      - implementering af ideerne i organisationen
 
 
KURSUSLÆNGDE          Kurset strækker sig over 1 enkelt dag
   
KURSUSSTED          Kurset foregår på Skarrildhus i Midtjylland 
   
TIDSPUNKTER          Kurset i Miljøøomkostninger foregår 05. april 2012 kl. 09.00
   
KURSUSLEDELSE          Lars Vedsø, sES 
   
TILMELDING          Tilmelding til kurset i Miljøomkostninger kan ske her... Hent kursusprogrammet her...
   
PRIS          DKK 2.700,- (excl. moms)
         I prisen er indeholdt kursusafgift, udleveret materiale, frokost og 
       kaffe/the/vand under kurset.
 
ANDET          Dette kursus kan også skræddersyes til din organisation - ring til Lars Vedsø for at 
         høre nærmere... 
   
               
                   sEs, Kirkegade 3, DK-8881 Thorsø  ::  info@s-e-s.dk  :: Tlf 97 20 88 28 / 21 80 64 88
 

Produktion > ecoDsign < Layout