ENGLISH    BLOG    HOME    

     scandinavian Eco-management systems

 
   
                        
         
         
           
    STYRING AF ENERGIOMKOSTNINGERNE
 
  KURSETS FORMÅL        Energiomkostningernes andel af de samlede omkostninger bør være genstand for
      opmærksomhed fra ledelsens side. Dette kursus behandler værktøjerne til at styre
      organisationens energiomkostninger ud fra bæredygtigheds hensyn gennem en 
      kombination af miljø og økonomistyringens værktøjer.
 
KURSETS INDHOLD         Kursusindholdet vil have fokus på identifikation og måling af direkte og indirekte 
      omkostninger forbundet med virksomhedens energiforsyning. Herunder : 
 
      - direkte og indirekte energiomkostninger 
      - eksternalitetsomkostninger ved energiforsyningen
      - elpris markedet  
      - udnyttelse af alternative energikilder i energiforsyningen - omkostningerne
      - rentabilitetsvurderinger - energi
      - energi og energiomkostninger i en livscyklus sammenhæng
      - identifikation af direkte og indirekte energispild
      - intern og ekstern rapportering af energiomkostningerne 
      - omkostningsvurdering af energiinvesteringer 
      - specielt om beregning af energiafgifter
      - omkostninger - alternative energikilder
      - egen energiforsyning - en grøn investeringsbetragtning
      - miljøeffekter ved forskellige energiformer
 
KURSUSLÆNGDE          Kurset strækker sig over 2 x 2 dage
   
KURSUSSTED          Kurset foregår på Skarrildhus i Midtjylland 
   
TIDSPUNKTER          Kurset i Styring af energiomkostningerne foregår:
   
       Kursus 1 :   Mandag 07.-08. maj 2012 kl. 09.00
       Kursus 2 :   Mandag 21.-22. maj 2012 kl. 09.00
 
KURSUSLEDELSE          Lars Vedsø, sES 
   
TILMELDING          Tilmelding til kurset kan ske her... Hent kursusprogrammet her...
   
PRIS          DKK 14.900,- (excl. moms)
         I prisen er indeholdt kursusafgift, udleveret materiale, 2 x overnatning i enkeltværelse, 
       måltider og kaffe/the/vand under kurset.
 
       Der skal herudover beregnes omkostninger til køb af bøger (på engelsk og dansk) 
       Beløbet andrager ca. DKK 1.200,- 
   
               
                   sEs, Frisholtvej 76 A, DK-8850 Bjerringbro  ::  info@s-e-s.dk  :: Tlf (+45) 21 80 64 88