ENGLISH    BLOG    HOME    

     scandinavian Eco-management systems

 
   
                                                 
       
       
 
     MILJØØKONOMISTYRING/BÆREDYGTIG LEDELSE
   
          Der er formentlig ingen virksomhed, der ville undvære økonomiske beregninger, når
        man skal kalkulere og prissætte et produkt, vurdere investeringer, følge op på projekter 
        osv., men når det kommer til at arbejde seriøst med virksomhedens miljø mangler langt 
        de fleste virksomheder et økonomisk grundlag for at træffe beslutninger, men bæredygtig
        virksomhedsledelse forudsætter at miljø og økonomi ses i sammenhæng! 
       
        sEs har udviklet en model og tilhørende værktøjer til at håndtere de centrale spørgsmål 
        i denne sammenhæng som f.eks. : 
 
        - hvad koster vores miljøpolitik? 
        - hvilke investeringer er de mest øko-efficiente? 
        - hvilke indtægter og dækningsbidrag stammer fra det grønne segment? 
        - hvor store er de kombinerede livscyklusomkostninger ved et produkt?
        - hvor store er eksternalitetsomkostningerne ved vores energiforbrug?
        - hvilke miljøomkostninger rapporterer vi eksternt? 
        - hvor effektivt fungerer omkostningsfordelingen mht. de indirekte miljøomkostninger ? 
        - hvilke miljøøkonomiske resultatmål skal vi arbejde med på området? 
        - hvordan beregner vi øko-efficienser for vores produktsortiment?
        - hvor stort er virksomhedens økologiske fodaftryk? 
        - hvor store er de klimaomkostninger vi forårsager? 
        - hvilket beløb andrager vores arbejdsmiljøomkostninger? 
        - hvor store er virksomhedens samlede miljø- og energiafgifter? 
 
        Disse spørgsmål håndterer vi indenfor rammerne af den model der er vist nedenfor.
 
   
 
          Modellen er her simplificeret og angiver kun den overordnede ide. Til gengæld fungerer
          den som referenceramme på alle sEs's kurser i en lidt udvidet form. 
 
        Naturen er i modsætning til almindelig forretningsdrift, hvor profitmaksimering er grundlaget,
        her udgangspunktet for det, vi kalder bæredygtig ledelse.  
 
        Virksomheden, såvel som det enkelte menneske og samfundet, vil hver især have forskellige
        ønsker og mål mht. naturen. De forhold blotlægger sEs gennem en motivanalyse.
 
        Grundlaget for at sætte en proces i gang der skal etablere et bæredygtigt ledelsessystem
        er den filosofi som man bygger på. I sEs etablerer vi et sæt accepterede værdier for 
        virksomheden gennem en værdianalyse. 
 
        Virksomhedens - og den enkelte og samfundets - potentiale består af de økonomiske og tekniske 
        ressourcer som virksomheden råder over. De vil ofte fungere som reelle begræsninger på
        flere områder bl.a. et mål om bæredygtige aktiviteter. Potentialeanalysen viser dette. 
 
        De ledelsesaktiviteter der skal gennemløbes i processen omfatter opstilling af mål. strategier og
        planer for de områder der omfattes heraf. De etableres og moniteres vha. en række værktøjer  
        som f.eks. LCA, VVM, miljøøkonomistyring mv. og der følges op på de etablerede mål, strategier 
        og planer. Vi bruger her en række forskellige værktøjer fra bl.a. TQM, Balanced Scorecard mv.
 
        Etableringen af de samlede elementer og processer, danner det, vi kalder bæredygtig ledelse -  
        en kontinuerlig proces med varierende fokus 
   
               
                   sEs, Frisholtvej 76 A, DK-8850 Bjerringbro  ::  info@s-e-s.dk  :: Tlf (+45) 21 80 64 88