ENGLISH    BLOG    HOME    

     scandinavian Eco-management systems

 
   
                                                 
       
       
 
     EKSTERNALITETSOMKOSTNINGER
   
          Begrebet "eksternalitetsomkostninger" blev formuleret for mere end 100 år siden,
        men det er først nu man i videre omfang er begyndt at arbejde seriøst med at opgøre
        disse omkostninger.  
        Nogle af disse omkostninger er meget svære at opgøre - hvad koster "drivhuseffekten"? 
        Hvad betyder det økonomisk, når en ressource forsvinder? Hvilke omkostninger forårsager
        godstransporten? Hvad koster tab af biodiversitet? osv. Andre er nemmere at opgøre. 
        Vi kender bedre omkostningerne, når en fiskebestand i et vandløb rammes af et giftudslip,
        antal arbejdsulykker med dødelig udgang, prisen på "trængsel" m.v.  
 
        Men fælles for disse eksternaliserede omkostninger er ikke, at de skal måles præcist - det
        vi er interesserede i er niveauet! Fælles for begge er også, at de er relevante omkostninger, 
        og endelig er et fællestræk, at de er af en størrelse, som gør det rimeligt at forsøge at 
        opgøre dem i økonomiske størrelser. I 2009 udgjorde alene omkostningerne ved luftemissioner
        i Europa mellem DKK 765 - 1.268 mia eller mellem 1.500 - 2.475 pr EU-borger.
   
          Opgørelsen af sådanne eksternaliserede omkostninger betyder, at vi nu får skabt en platform
        for dialogen mellem det enkelte menneske, virksomheden og samfundet. En dialog der
        skal munde ud i beslutninger, som kvalitativt og kvantitativt er bedre end uden informationer
        om disse omkostninger. 
 
         sEs's miljøøkonomistyringsmodel inddrager disse omkostninger....
 
           Vi har en del data på området,        
           men der mangler stadigvæk information 
         om mange typer eksternaliteter, men de
         data vi har, viser klart at der er store
         forskelle mht de enkelte stoffers og
         miljøeffekters eksternalitetsomkostninger. 
 
         Disse eksternalitetsomkostninger tillader
         os at etablere en fælles målestok for kon- 
         sekvenser. Det er med andre ord lidt
         nemmere at vurdere konsekvenserne på 
         tværs af miljøeffekter - forsuring, tab af 
         biodiversitet, drivhuseffekt osv - når man 
         har et fælles grundlag at vurdere ud fra.
         Eksternalitetsomkostninger bidrager
         hertil. 
     
               
                   sEs, Frisholtvej 76 A, DK-8850 Bjerringbro ::  info@s-e-s.dk  :: Tlf (+45) 21 80 64 88