ENGLISH    BLOG    HOME    

     scandinavian Eco-management systems

 
   
                                                 
       
       
 
     MILJØØKONOMISTYRING I LEDELSEN
   
         En integreret del af sEs's miljøøkonomistyringsgrundlag er "konsekvensprincippet". Det 
       tilsiger at "en ledelse bør kende konsekvenserne af sine handlinger". Det betyder at såfremt
       en virksomhed forskriver sig til ideerne om CSR - "Corporate Social Responsibility" - så 
       betyder det netop det! At kende konsekvenserne af sine handlinger! 
 
       De handlinger indebærer også økonomiske konsekvenser! Og de må opgøres! Kun derved 
       er man i stand til at gennemføre en meningsfuld dialog med det enkelte menneske og 
       samfundet, og kun derved er man i stand til at kunne træffe beslutninger på et oplyst 
       grundlag. 
 
       Denne information må være tilgængelig på alle planer i virksomheden, herunder ikke mindst 
       i virksomhedens bestyrelse og direktion - investeringer med samme kapitalværdi kan have
       vidt forskellige og omfattende konsekvenser for naturen, samfundet og det enkelte menneske. 
       Disse konsekvenser må man selvfølgelig kende for at kunne træffe en ansvarlig beslutning!
 
       En investering i et solvarmeanlæg i forhold til et pillefyret anlæg kan eksempelvis godt 
       have den samme kapitalværdi, men konsekvenserne for naturen, kan være meget 
       forskellig! Den information bør selvfølgelig indgå inden man træffer en beslutning! 
 
    
        I ledelsen vil man med udgangspunkt i virksomhedsfilosofien og virksomhedens potentiale
        formulere mål, strategier og planer på alle områder af virksomhedens aktiviteter,
      analysere sine handlemuligheder, beslutte, implementere og følge op. Målene må så
      vidt mulig være komplementære, men vil ofte være konkurrerende - et forhold der gør
      prioriteringer helt nødvendige.  
 
      Målene bør være ambitiøse og udformes på alle niveauer i virksomheden - fra den 
      enkelte medarbejder til koncern niveau. I et bæredygtigt ledelsessystem er bæredygtige  
      mål ikke længere en bibetingelse for rentabiliteten, men sideordnede mål med økonomisk  
      vækst. Man må derfor også se natur- og miljøhensyn som selvstændige og ligeværdige 
      mål for en virksomheds eksistensberettigelse.  Det gør ondt på den korte bane, men
      fremtidens virksomheder vil ikke kunne eksistere på de vilkår der eksisterer i dag og
      med gevinstmaksimering som mål. Fremtidens virksomheder vil skulle arbejde under helt
      andre - og skærpede vilkår - konkurrencemæssigt, økonomisk, kulturelt og socialt, hvor
      bæredygtig ledelse vil være et centralt og væsentligt element i denne proces.
   
               
                   sEs, Frisholtvej 76 A, DK-8850 Bjerringbrto  ::  info@s-e-s.dk  :: Tlf (+45) 21 80 64 88