ENGLISH    BLOG    HOME    

     scandinavian Eco-management systems

 
   
               
             
           
      sEs's CSR MODEL 
 
         scandinavian Eco-management systems arbejder med CSR via den model du ser nedenfor. Den
       tager udgangspunkt i det enkelte menneske som centrum for CSR. Den enkelte fungerer i samm 
       med andre mennesker i virksomheden, i sammenhæng med samfundet og i sammenhæng med 
       naturen. De værdier som CSR modellen bygger på er den enkeltes opfattelse af ansvarlighed,  
       bæredygtighed, retfærdighed og transparens - det er disse bærende værdier, der bestemmer
       hvordan den enkeltes udvikling foregår indenfor disse rammer. Det er via denne model vi opby
       CSR, diskuterer CSR og formidler viden om CSR.  
 
  
      Ansvarlighed, bæredygtighed, retfærdighed og transparens er etiske principper for hvordan den
      enkelte, virksomheden og samfundet opbygger og anvender CSR og bliver dermed afgørende for
      det "man får ud af" at arbejde med CSR. 
 
      Hos scandinavian Eco-management systems arbejder vi med værktøjer, der tillader at en 
      virksomhed anvender CSR på flere områder - som "license-to-operate", som eksten og intern
      kommunikation, som beslutningsværktøj, som et middel til at sammenkoble CSR og økonomi, 
      og som et centralt middel til etablere værdier. CSR bliver derfor også et afgørende redskab for
      de der vælger at  implementere ideerne som en hjørnesten i virksomhedens ledelsesgrundlag.
   
      Har du lyst til at få mere at vide om, hvordan sEs's CSR model er operationaliseret, kommer vi
      gerne til et møde hvor vi gennemgår processen bag modellen, operationalisering af begreberne,
      og hvordan man konkret anvender de enkelte dele.
 
 
   
               
                   sEs, Frisholtvej 76 A, DK-8850 Bjerringbro  ::  info@s-e-s.dk  :: Tlf 9(+45) 21 80 64 88