ENGLISH    BLOG    HOME    

     scandinavian Eco-management systems

 
   
                        
         
         
           
    CSR - BEST PRACTICE
 
         Flere og flere virksomheder arbejder med CSR som kilde til at skabe "nyt liv" i organisationen. 
      Nogle får et udbytte af denne indsats - for de fleste  er det blot endnu et forsøg på at få
      skabt et momentum, der mislykkes!  Der er derfor god grund til at spørge sig selv om hvad 
      succesfaktorerne er for en vellykket CSR kontinuerlig proces. 
    
      SUCCESFAKTORER 
      Dedikation til CSR ideen er nok den væsentligste faktor for om projektet lykkes. Det afhænger
      igen af en ledelsesmæssigt opbakning, et commitment hos projektholderen og evnen til at 
      omsætte en god ide til praktisk handling. 
   
        Fordelene ved at implementere CSR skal være åbenbare for alle i organisationen. Man kan 
      hurtigt tage livet af en god ide, hvis der i den formelle eller uformelle organisation, er 
      mennesker der ikke ser eller ønsker den gode ide!  
 
      Tålmodighed ved implementeringen af CSR er afgørende. CSR er et vidtrækkende og
      langtidsorienteret projekt, hvor omkostningerne falder først og benefits først bagefter!
 
      Værdierne i en organisation skal matche CSR. Hvis de ikke er tilstede kan CSR projektet
      allerede fra starten af være kuldsejlet. CSR kan medvirke til at ændre værdierne i en
      organisation, men det øger projektets risiko!
   
        BEST PRACTICE 
      De virksomheder der har opnået succes med CSR danner rollemodeller for andre. Tre
      af disse danske virksomheder kan ses her - med et link til deres CSR rapportering. 
      ► Se EKF's CSR rapport...   
      ► Se SAS's CSR rapport...
      ► Se Grundfos's CSR rapport...
      ► Se Vattenfalls CSR rapport...
          ► Se Kromann Reumerts CSR rapport...
        ► Se Rockwools CSR rapport...
      ► Se SAP's CSR rapport...
      ► Se Du Ponts CSR rapport...
      ► Se bt's CSR rapport...
      ► Se TIVOLI's CSR rapport...
 
      ANDRE CSR RESSOUCER 
       ► CSR (Danmark)...
       ► 51 Great Sites for CSR...
       ► SustainAbility...
     
               
                   sEs, Frisholtvej 76 A, DK-8850 Bjerringbro ::  info@s-e-s.dk  :: Tlf (+45) 21 80 64 88