ENGLISH    BLOG    HOME    

     scandinavian Eco-management systems

 
   
                        
         
         
           
    CSR I LEDELSEN
 
        CSR er et værktøj der fungerer på flere måder. Det er et værktøj til at kommunikere med. 
      Det er et sæt "codes-of-conduct" der bestemmer organisationens adfærd. Det er et middel 
      til at skabe begejstring og commitment i en organisation og derfor også et værktøj, som 
      både skal overvejes inden igangsætningen men også et værktøj, der vil indgå i den "kasse"
      som ledelsen selv betjener sig af.  
 
      CSR omfatter typisk miljø- og naturmæssige, sociale, økonomiske og andre områder - det er 
      altså det overordnede billede af virksomhedens samlede aktiviteter, strategier og holdninger 
      altså "all-inclusive"! 
 
      Det stiller væsentlige krav i en ledelsessammenhæng på flere fronter. For det første må en 
      ledelse være opmærksom på hvordan værdier rent faktisk håndteres i organisationen. For det
      andet vil begreber som "transparens" og "ansvarlighed" være uomgængelige når man arbejder
      med CSR og for det tredje  vil en ledelse skulle sikre at CSR tanken udbredes til alle niveauer
      i organisationen.  De tre elementer hænger sammen! Og det kræver en stor indsats at
      gennemføre og vedligeholde processen.  
 
      En ledelse må beslutte sig for om man ønsker at arbejde med et forretningsdrevent CSR eller 
      et miljødrevent CSR. Figuren nedenfor angiver nogle af de forskelle man vil møde mellem de 
      to ledelsesmodeller. Tilfælde A. repræsenterer de absolutte målestolle for hhv. miljømæssige
      og økonomiske resultater. Tilfælde B. repræsenterer de relative resultatmålestokke for begge.  
      De "sorte frugter" med en øget miljøbelastning men en positiv økonomi, plukkes kun af et  
      forretningsdrevent CSR, hvad enten det måles absolut eller relativt. "De lavthængende frugter" 
      vil blive inddraget under både et forretningsdrevent og et miljødrevent CSR, mens de tilfælde 
      som har positive miljøresulater, men en negativ forretning kun behandles i et miljødrevent 
      CSR system. De eksternaliserede omkostninger behandles kun i et miljødrevent CSR.
   
      
 
      Generelt kan man altså sige, at hvor et forretnigsdrevent CSR skal prioritere og vælge mellem 
      positive kapitalværdier, vil et miljødrevent CSR også medtage de tilfælde hvor "tingene gør ondt" 
      dvs. hvor der kan være tale om negative kapitalværdier for virksomheden, men til gengæld 
      positive effekter, når vi ser på konsekvenserne for den enkelte medarbejder, samfundet eller 
      naturen. Det skal naturligvis understreges at "miljø" her dækker over flere typer af effekter!
 
   
               
                   sEs, Frisholtvej 76 A, DK-8850 Bjerringbro  ::  info@s-e-s.dk  :: Tlf (+45) 21 80 64 88