ENGLISH    BLOG    HOME    

     scandinavian Eco-management systems

 
   
                                                 
       
       
 
       BÆREDYGTIGHED 
   
            Bæredygtighed er for os en etisk værdi der guider vore valg.  Vi vil gerne træffe disse 
          valg med størst mulig hensyntagen til miljø og natur under hensyntagen til de økonomiske
          betingelser der eksisterer for den enkelte, virksomheden og samfundet.  
 
          Bæredygtighed er for os ikke et "religiøst" begreb. Der skal være en vis fornuft i de ting  
          vi foretager os - det er der som regel også! Genbrug er en god ide, vedvarende energi
          ligeså, men de markedsmæssige vilkår spiller også ind, når man træffer beslutninger 
          om at genbruge ting og omlægge til vedvarende energi. De kan ikke ses isoleret! 
          Verden hænger sammen!
   
            Til gengæld mener vi også at man skal kende konsekvenserne af de beslutninger man 
          foretager, og det er vores egentlige mission - at stille informationer til rådighed for den
          enkelte, virksomheden og samfundet, der viser de miljø- og naturmæssige konsekvenser 
          sammenholdt med de økonomiske!  Kun ved at kende disse konsekvenser, kan man få
          en ide om bæredygtig virksomhedsdrift. Om man vælger den ene eller den anden
          løsning er op til den enkelte, virksomheden og samfundet - ikke til os! Men konsekvenserne 
          må man kende! 
 
          Man kan ikke måle "bæredygtighed" - det er en illusion, men vi kan komme et godt stykke 
          ad vejen gennem anvendelse af cost/benefit analyser, livscyklusanalyser, opstilling af 
          energi- og massebalancer, beregning af miljøøomkostninger, identificering af eksternalitets- 
          omkostninger osv.  som kan guide vores valg og monitere vore beslutninger.
   
   

   
               
                   sEs, Kirkegade 3, DK-8881 Thorsø  ::  info@s-e-s.dk  :: Tlf 97 20 88 28 / 21 80 64 88
 

Produktion > ecoDsign < Layout