ENGLISH    BLOG    HOME    

     scandinavian Eco-management systems

 
   
                                                 
       
       
 
      PROJEKTER
   
           sEs har gennemført en lang række projekter i samarbejde med virksomheder, 
         Miljøstyrelsen, Undervisningsministeriet, Green City Denmark A/S og andre
         organisationer. Du kan se nogle eksempler nedenfor.
 
         ► Miljøøkonomistyring 
            (for Miljøstyrelsen): Et projekt i samarbejde med KPMG, der 
            behandlede miljøøkonomistyring i en række danske virksomheder, som f.eks.
            DONG Energy A/S, Post Danmark, MD Foods mf.  
 
         ► Etablering af HD-uddannelse i Miljøledelse
            (for Undervisningsministeriet): Et projekt der foretog en international 
            undersøgelse af Europæiske kompetencer indenfor miljøuddannelser mv. Projektet
            etablerede herefter målsætninger og indhold af HD-uddannelsen i Miljøledelse 
            og -revision.  
 
          ► Arbejdsmiljø - akvakultur
             (TIM dambrug): Et projekt gennemført i samarbejde med AKON A/S, der
             behandlede arbejdsmiljømæssige problemstillinger indenfor dambrugserhveret 
 
           ► Miljøkurser for erhvervslivet
              (EDB Gruppen A/S); Et projekt der gennemførte en kursusrække for 
              virksomhedens medarbejdere, herunder bl.a. miljøøkonomistyring og kvalitetsøkonomi. 
 
          ► Etablering af international miljøbestyrelse
             (HIH): Etablering af  en international miljøbestyrelse ved HIH, hvor
             bl.a. John Elkington fra SustainAbility og professor Rob Gray, University of Glasgow deltog.  
 
          ► International vidensformidling
             (Det Koreanske Miljøministerium): Et projekt der gav deltagerne 
             en række modeller og værktøjer i forbindelse med miljøledelse, miljøøkonomistyring og
             miljøregulering 
 
            ► Miljøundervisning på universiteter og Handeslhøjskoler
               (HHÅ/HIH): Et projekt der bl.a. etablerede cand. merc. fag indenfor
             miljøøkonomistyring, kvalitetsøkonomi, SAP EHS mv. og HD fag i Internationale
             Miljøforhold, Miljøledelse og Renere Teknologi m.v.
 
          ► Etablering af Green Management Prisen
             (med BDO): Et projekt der etablerede grundlaget for
             og gennemførelsen af uddeling af Green Management prisen til en dansk virksomhed
             der specielt har udmærket sig indenfor avanceret miljørapportering m.v. 
 
          ► European Academy of the Environment
             (med Green City Denmark): Et internationalt projekt med deltagere fra bl.a. UK,
             Tyskland, Finland, Spanien, Sverige mf. - et projekt der etablerede rammerne for
             en Europæisk Miljøuddannelse
 
          ► Miljøledelse i danske virksomheder
             (Miljøstyrelsen): Et projekt der beskæftigede sig indgående med problemstillinger
             indenfor miljøledelse og CSR i en række danske virksomheder, bl.a. Novo A/S, Coloplast A/S
             EG A/S mf.
   
            ► Grønne regnskaber
               (HIH): Et projekt der etablerede det første danske grønne regnskab for en dansk
             videregående uddannelsesinstitution 
 
          ► Miljøkvalifikationer i danske industrivirksomheder
             (Undervisningsministeriet): Et projekt der undersøgte og analyserede
             miljøkvalifikationer i danske industrivirksomheder
 
         Lars Vedsø har endvidere fungeret som leder af HD-uddannelsen i Miljøledelse og -revision,  
         deltaget i diverse kurser og workshops om CSR, livscyklusanalyser, miljøledelse mv. 
         Han har skrevet artikler og været redaktør på en bog, der har behandlet diverse 
         aspekter om miljøøkonomistyring, miljøledelse, CSR, LCA m.v.  og har afholdt flere
         konferencer om miljø, været key-note speaker ved bl.a CIRP konferencen og ledet en
         international bestyrelse indenfor miljøledelse mv. Lars Vedsø har været medlem af
         Green Peace, Danmarks Naturfredningsforening og andre græsrodsorganisationer og 
         har deltaget aktivt i den danske debat om natur- og miljømæssige forhold.  
   
               
                   sEs, Frisholtvej 76 A  ::  info@s-e-s.dk  :: Tlf (+45) 21 80 64 88