ENGLISH    BLOG    HOME    

     scandinavian Eco-management systems

 
   
                        
         
         
           
      NATURGENOPRETNING
 
           Danmark har kun 3% oprindelig natur tilbage. Vi har anlagt marker, byer, plantager osv.
         og i processen glemt at måske ikke al jord egnede sig til at blive dyrket, at der var områder
         hvor det var mere fornuftigt at lade naturen være hvad den var - natur!
 
         Det glemte man - "hvad udad tabes, skal indad vindes", blev mantraet for en massiv  
         ødelæggelse af store arealer i Danmark. Nu er man på vej til at tage de første skridt for
         at genetablere "det indad vundne". Skjern å projektet er et godt eksempel på reetablering
         af et førhen ødelagt enestående naturområde og der er mange eksempler på at man nu 
         begynder at genslynge de åløb der førhen var lige afløbskanaler - Varde å og Voer å er
         eksempler herpå. Danmarks næststørste sø - Filsø i Vestjylland - der førhen har været
         afvandet og opdyrket - bliver nu genetableret, der fjernes opstemninger i åløbene med 
         utroligt positive resultater til følge - Vilholt Mølle i Gudenåsystemet er et eksempel herpå. 
         NedenfOr retter vi lyset mod nogle "hotpots" for naturgenopretningen i Danmark -
         gode eksempler, så vel som det modsatte. 
   
           NEDLÆGGELSE AF TANGE SØ - HOTSPOT 1 
         Tange sø Er et eksempel på sidstnævnte! Det er Danmarks største kunstige sø 
         dannet i 1921, da Tangeværket blev etableret. Tangeværket udslettede Danmarks førhen
         så berømte laksestamme i Gudenåen, man ødelagde samtidig et helt enestående naturområde 
         hvor der på den tidligere Gudenå var et fald på 10 meter, der bevirkede et helt unikt
         naturområde og i dag koster det omkring 50 mio. kr pr år at have Tange sø liggende, hvor 
         den gør! Søen har derfor miljø- og naturmæssigt været en katastrofe, og ligner på samme 
         vis en katastrofe, hvis vi ser på de økonomiske, beskæftigelsesmæssige og udviklingsmæssige 
         forhold i området.  
         
         sEs har udarbejdet et notat om konsekvenserne af hhv. at bevare Tange sø eller fjerne 
         søen. Dette notat er sendt til Viborg kommune, miljøminister Ida Auken og til folketingets
         miljøordførere - lad os håbe vi får dette fantastiske naturområde tilbage efter 90 år. Du   
         kan læse mere i notatet her... 
        
           scandinavian Eco-management systems arbejder på at få mere oprindelig natur tilbage...! 
   
               
sEs, Frisholtvej 76 A, DK-8850 Bjerringbro  ::  info@s-e-s.dk  :: Tlf (+45) 21 80 64 88