ENGLISH    BLOG    HOME    

     scandinavian Eco-management systems

 
   
                                                 
       
       
 
      BESKYT RESSOURCERNE 
   
           De fysiske ressourcer er under hårdt pres i dag og der er indtil videre kun en vej dette
         pres udvikler sig - øget efterspørgsel og formentlig højere priser for de fleste ressource 
         arter. Olie- og gasforekomsterne svinder ind, det samme gør de fleste mineralforekomster,
         - de ikke fornybare ressourcer. Men også de fornybare ressourcer er mange steder under
         pres! Store dele af verdens fiskebestande er i dag kun skygger af sig selv, alvorlig sult
         er et reelt problem i flere afrikanske lande og verdens fødevareforsyning er stillet overfor
         alvorlige udfordringer. 
 
         Der er derfor god grund til at fokusere på vores ressourcetræk fra "vugge-til-vugge". Det
         gælder også indenfor økonomistyringen! 
 
         Det synes rimeligt ud fra de kendte træk på verdens ressourcer og de kendte reserver, at 
         antage at mange mineraler vil være ude af billedet indenfor de næste 100-200 år.  
           Allerede i 1970'erne kom de første advarsler, hvor man forsøgte at beregne det antal år
           der var tilbage af en ressource inden den ville være forsvundet. Levetiderne antoges at
         eksempelvis at være: kobber (36 år), bly (26 år), zink (23 år), krom (420 år) osv. og
         skønt virkeligheden har overhalet disse estimater, er der gode grunde til at regne med at
         vi indenfor de næste 100-200 år kommer til at se en meget forandret verden.  En verden
         der kommer til at kæmpe om de få tilbageblevne ressourcer! 
 
         Energiressourcerne - de ikke-fornybare - er på tilsvarende måde på vej ud af billedet,
         og de billige alternative energikilder synes ikke at være lige om hjørnet, og man skal nok
         ikke regne med at kul, olie og gas opgives som energikilder pga. deres skadelige effekter! 
         Det er det økonomiske marked for energiprodukter der bestemmer, hvordan og hvornår!
 
         Den økonomistyringsmodel sEs arbejder med inddrager dette aspekt i styringen...! 
   
               
                   sEs, Frsiholtvej 76 A, DK-8850 Bjerringbro  ::  info@s-e-s.dk  :: Tlf (+45) 21 80 64 88