ENGLISH    BLOG    HOME    

     scandinavian Eco-management systems

ses
 
   
                        
         
         
           
    MILJØØKONOMISTYRING I
 
  KURSETS FORMÅL        At arbejde målrettet med at anvende miljøomkostninger som en del af værktøjskassen 
      er IKKE gængs praksis i hverken danske eller internationale virksomheder.  Dette kursus
      formidler de grundlæggende ideer, begreber, metoder og modeller indenfor miljø-
      økonomistyringen. 
 
KURSETS INDHOLD         Kursets indhold vil centrere sig om at give deltagerne en forståelse for de virkemidler vi
      kan anvende når vi kobler miljø- og økonomidelen sammen og begynder at stille relevante
      spørgsmål, som "hvad koster det"?. På kurset fokuseres på :
 
      - miljøomkostninger - definitioner og begreber 
      - miljøomkostningerne i en virksomhed  
      - miljøomkostninger og den interne økonomistyring 
      - internationale retningslinjer på området  (specielt FN)
      - anvendelse af miljøøkonomi information til at understøtte miljøarbejdet
      - indsamling og validering af data
      - miljøomkostningsdata ved omkostningsfordeling, indtjeningskilder m.v. 
      - miljøomkostninger i ekstern rapporteringssammenhæng 
      - eksternalitetsomkostninger og deres anvendelse 
      - LCA og miljøomkostningerne
      - beregning af miljøafgifter og -gebyrer m.v.
 
KURSUSLÆNGDE          Kurset strækker sig over 6 dage, fordelt på 3 perioder af 2 dage
   
KURSUSSTED          Kurset foregår på Skarrildhus i Midtjylland 
   
TIDSPUNKTER          Kurset i Miljøøkonomistyring I foregår på følgende datoer:
   
       Kursus 1 :   10. - 11. maj 2012 kl. 9.00
       Kursus 2 :   24. - 25. maj 2012 kl. 9.00
       Kursus 3 :   07. - 08. juni 2012 kl. 9.00
 
KURSUSLEDELSE          Lars Vedsø, sES 
   
TILMELDING          Tilmelding til kurset i Miljøøkonomistyring I kan ske her... Hent kursusprogrammet her...
   
PRIS          DKK 22.900,- (excl. moms)
         I prisen er indeholdt kursusafgift, udleveret materiale, 3 x overnatning i enkeltværelse, 
       måltider og kaffe/the/vand under kurset.
 
       Der skal herudover beregnes omkostninger til køb af bøger (på engelsk og dansk) 
       Beløbet andrager ca. DKK 1.800,- 
   
               
                   sEs, Frisholtvej 76 A, DK-8850 Bjerringbro  ::  info@s-e-s.dk  :: (+45) 21 80 64 88