ENGLISH    BLOG    HOME    

     scandinavian Eco-management systems

 
   
                                                 
       
       
 
       FORMÅL OG VÆRDIER 
   
            Vores formål er at informere om bæredygtighed, specielt med fokus på sammenkoblingen 
          mellem miljømæssige og økonomiske aspekter. Det gør vi gennem udbydelse af kurser, 
          rådgivning, diskussioner via vores blog, udarbejdelse af artikler m.v. 
 
          Vi arbejder med fire værdier - bæredygtighed, ansvarlighed, retfærdighed og transparens. 
          Vi opfatter dem som etiske værdier, der guider de valg vi træffer, de informationer
          vi håndterer, og det arbejde vi leverer. 
 
          Bæredygtighed 
          For os er bæredygtighed et mål om at aflevere en verden, der miljø- og naturmæssigt
          er bedre end den verden vi overtog, under hensyntagen til de økonomiske ressourcer
 
          Ansvarlighed 
          Vi tager udgangspunkt i det enkelte menneskes ansvar som en konkret etisk opgave og
          udvider ansvaret til også at omfatte to abstrakte områder: virksomheden og samfundet.
 
          Retfærdighed (lighed) 
          For os er retfærdighed forbundet med ligestilling mellem mænd og kvinder, demokrati som
          politisk styreform, lighed for loven, lige ret til religiøs trosretning, uddannelse og seksualitet.
 
          Transparens 
          Transparens er for os et etisk påbud om at informere alle der har en interesse i et givet
          emne målt som relevant, objektiv og valideret information gennem forskellige medier.
            Har du lyst til at kigge lidt nærmere på os, så  kan du få lidt flere informationer nedenfor...
   

      


   
             
                   sEs, Frisholtvej 76 A, DK-8850 Bjerringbro ::  info@s-e-s.dk  :: Tlf (+45) 21 80 64 88